Zagrożenie epidemiczne - komunikat specjalny!

 

 

data: 2020-03-14
bp Wiesław Śmigiel, Biskup Toruński
UWAGA!!!
„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br. oraz nawiązując do stanowiska abpa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP, zalecam, aby podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. Eucharystia jest szczytem i źródłem życia Kościoła, dlatego Jej sprawowanie jest tak ważne, jednak nadzwyczajna sytuacja oraz troska o zdrowie i życie własne i innych pozwala na modlitwę w domu i łączność duchową ze świątyniami. Każda Msza święta, nawet bez udziału wiernych, jest zawsze modlitwą całego Kościoła”. (bp Wiesław Śmigiel, Biskup Toruński)
 
  1. Zachęcamy do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach św.
  2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
  3. Prosimy, aby we Mszach św. w pierwszej kolejności brały udział osoby, które zamówiły intencję mszalną.
  4. Ograniczamy możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. pogrzebowych do najbliższej rodziny.
  5. Odwołujemy Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcamy do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.
  6. W niedzielę Msze św. będą sprawowane równocześnie w górnym i dolnym kościele oraz dodatkowo o godz. 9.15 i 14.00 w obu kościołach.
Te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii – są wyrazem miłości bliźniego.


[żród.]