Sakrament Bierzmowania

 

 

FORMALNOŚCI:

  • metryka chrztu dziecka
  • zgoda ks. Proboszcza, jeśli kandydat chce przyjąć sakrament w innej, niż rodzima parafia
  • potwierdzenie udziału w katechizacji
Sakramentu udziela ks. Biskup; on też wyznacza termin Bierzmowania w parafii.
W tym roku Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony 28 września.