Intencje Mszalne

Intencje mszalne przyjmowane są w biurze parafialnym
w poniedziałki, środy i piątki od 9.15-10.00 oraz od 17.00-17.45, a we wtorki i czwartki od 17.00-17.45. 

 

9.V VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
 • 7.00 + Anny Walczuk – greg.
 • 8.30 + Rodziców Ewy i Jana Kiełkowskich, braci Andrzeja i Wiesława Kiełkowskich – o dar życia wiecznego
 • 8.30 + Ewy Grzybowskiej w rocznicę śm., Henryka Grzybowskiego – o życie wieczne
 • 10.00 + Igi Jędrasik, dziadków Felicji i Antoniego Siemińskich
 • 10.00 W intencji naszej Ojczyzny
 • 11.30 + Jana, Dobromiry i Felicji
 • 11.30 + Stanisławy Kwiatkowskiej, zm. z rodziny Zglińskich i Kalinowskich
 • 11.30 (d.k.) + Aleksandry Stogowskiej w 1. rocznicę śm. – o dar Nieba
 • 13.00 + Klary Wysockiej – greg.
 • 13.00 + Marty i Walentego Rutkowskich – greg.
 • 13.00 + Elżbiety Tulisz w 4. rocznicę śm. – intencja męża i dzieci
 • 13.00 (d.k.) + Zygmunta Kowalskiego w 43. rocznicę śm. oraz rodziców
 • 16.30 Dziękczynna za otrzymane łaski i w pewnej intencji
 • 18.00 + Stanisława i Stanisławy Długoszów, zm. z rodziny Długoszów i Jaworskich
 • 18.00 + Sylwii Zawodniak – intencja sąsiadów
10.V Poniedziałek VI tygodnia Wielkanocy
 • 7.00 + Anny Walczuk – greg.
 • 7.00 + Klary Wysockiej – greg.
 • 7.00 + Marty i Walentego Rutkowskich – greg.
 • 8.30 + Ludwika Laskowskiego w 45. rocznicę śm., Stanisławy Grobelskiej z ok. imienin, Danuty Zakrzewskiej w 17. rocznicę śm., Zofii Laskowskiej z ok. imienin, zm. z rodziny Grobelskich, Laskowskich, Zakrzewskich, Wołejszo i Pawłot – o łaskę życia wiecznego
 • 18.00 + Józefa Wociechowskiego i jego rodziców
 • 18.00 + Stefanii Kozak w 29. rocznicę śm., Franciszka Kozak, Tadeusza Śliweckiego, Heleny Kierbedź
 • 18.00 + Joanny Manieckiej – intencja sąsiadów: Wandy, Danuty, Bożeny i Krystyny
11.V Wtorek VI tygodnia Wielkanocy
 • 7.00 + Anny Walczuk – greg.
 • 7.00 + Ireny i Stanisława Wierzbickich, Danieli i Hieronima Kozickich
 • 7.00 + Jana Wawszczyka
 • 8.30 + Marty i Walentego Rutkowskich – greg.
 • 8.30 + Klary Wysockiej – greg.
 • 18.00 + Władysława Łyszcza w 5. rocznicę śm., zm. Marii i Zygmunta Gawrońskich
 • 18.00 + Tadeusza Kowalskiego w 2. rocznicę śm. – intencja Domowego Kościoła
 • 18.00 + Ewy Więconek, rodziców Anny i Władysława Dolata
12.V Środa VI tygodnia Wielkanocy
 • 7.00 + Anny Walczuk – greg.
 • 7.00 + Marty i Walentego Rutkowskich – greg.
 • 7.00 + Jana Wawszczyka
 • 8.30 + Jadwigi, Franciszka i Zdzisława
 • 18.00 + Brata Stanisława, rodziców: Zofii i Władysława Wolak, zm. Zdzisława Krzyżanowskiego, rodziców: Klary i Tadeusza Krzyżanowskich
 • 18.00 + Wiktorii, Mariana, Antoniego, Henryka, Włodzimierza, Zdzisława Bartosiewiczów
 • 18.00 + Jana Koprowskiego w 4. rocznicę śm. – intencja żony i dzieci
13.V Czwartek VI tygodnia Wielkanocy
 • 7.00 + Marii Zielińskiej – o łaskę Nieba
 • 7.00 + Anny Walczuk – greg.
 • 7.00 W intencji parafian
 • 8.30 + Rodziców Stefanii i Czesława Wypijewskich – o dar Nieba
 • 8.30 + Marty Madeckiej w 7. rocznicę śm., męża Bronisława
 • 18.00 + Rodziców i zm. z rodziny Wiwatowskich, zm. z rodziny Bezobrazow
 • 18.00 + Marty i Walentego Rutkowskich – greg.
 • 18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
14.V Pt ŚW. MACIEJA APOSTOŁA
 • 7.00 + Anny Walczuk – greg.
 • 7.00 + Ryszarda Rutkowskiego
 • 8.30 + Marty i Walentego Rutkowskich – greg.
 • 8.30 + Barbary Cegielskiej – intencja sąsiadów
 • 18.00 + Janusza Klimkowskiego – o łaskę życia wiecznego
 • 18.00 Za zmarłych polecanych w wypominkach
15.V Sobota VI tygodnia Wielkanocy
 • 7.00 + Anny Walczuk – greg.
 • 7.00 + Marty i Walentego Rutkowskich – greg.
 • 7.00 + Urszuli Bobkowskiej
 • 8.30 O opiekę M.B. Miłosierdzia i Nieustającej Pomocy – o Miłosierdzie Boże, dziękując za otrzymane łaski, prosząc o łaskę przebaczenia grzechów dla Zofii z okazji 86. urodzin
 • 8.30 + Ireny Sabatowskiej w 4. rocznicę śm.
 • 18.00 + Jana, Ksenii Pytlarczyk, ich córki Zofii Janik
 • 18.00 + Zofii i Tadeusza Duszyńskich, Anny, Stanisława Romanowskich
16.V Nd WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
 • 7.00 + Kazimierza Chrzanowskiego, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
 • 7.00 O łaskę zdrowia dla Ewy Milanowskiej
 • 8.30 + Anny Walczuk – greg.
 • 8.30 + Walerii, Zygmunta i Stanisława Manikowskich
 • 10.00 + Rodziców Walkowiaków i Jarlaków
 • 10.00 + Józefa Poczwardowskiego w 10. rocznicę śm., zm. dziadków oraz Krystyny
 • 11.30 + Anny i Adama Kosobuckich, Marii i Bernarda Kosobuckich, Apolonii i Franciszka Zamorowskich, zm. z tych rodzin
 • 11.30 + Anieli, Józefa i Mirosława Gryga oraz Jana Dobroszczyka
 • 11.30 (d.k.) W intencji parafian
 • 13.00 + Józefy i Władysława Lejwoda
 • 13.00 + Marty i Walentego Rutkowskich – greg.
 • 13.00 + Rodziców Aleksiny i Alfonsa, dziadków Jana i Cecylii, siostry Krystyny
 • 13.00 (d.k.) + Leonory i Czesława Nosek
 • 16.30 + Henryka Żyłkowskiego w 4. rocznicę śm. oraz zm. Jadwigi i Mieczysława Żyłkowskich, Heleny i Alfonsa Treichel
 • 18.00 + Krystyny Jurkowskiej w 1. rocznicę śm.