Intencje Mszalne

Intencje mszalne przyjmowane są w biurze parafialnym
od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-11.00 oraz od 16.00-18.00. 

 

17.12.2018  Poniedziałek   III tygodnia Adwentu

 • 6.45      + Hannę Królikowską    
 • 6.45      + Romana Udzińskiego      
 • 8.3O     + Rudolfa i rodziców z obojga stron, siostrę Elżbietę 
 • 8.30      + Alicję Stanny
 • 18.OO  + Rodziców Mariannę w 10 r.śm. i Zygmunta w 29 r.śm. Bukowskich, dziadków z obojga stron
 • 18.OO  + Męża Kazimierza Czerepskiego, rodziców: Stanisławę i Konstantego, teściów Antoninę i Stanisława, brata Grzegorza, siostrę Wiktorię
18.12.2018   Wtorek   III tygodnia Adwentu
 • 6.45     + Sylwestra Adaszak
 • 6.45     + Adama Leciaka
 • 8.3O  + Męża Krzysztofa Liczbik w 20 r.śm. oraz Antoninę Malinkowską 
 • 8.30    + Alicję Stanny
 • 18.OO  O szczęśliwe rozwiązanie i Błog. dla Agnieszki i jej dziecka 
 • 18.OO  Podziękowanie w 70 rocz. Urodzin Teresy, z prośbą o zdrowie i Błog. Boże w jej życiu
   
19.12.2018   Środa  III tygodnia Adwentu
 • 6.45    + Norberta Szumskiego
 • 6.45    + Łucję Krause
 • 8.30    + Teresę Stępień w 1 r.śm.
 • 18.OO  + Władysławę i Józefa Krause
 • 18.OO  + Józefa Wojciechowskiego w  31 r.śm.
   
20.12.2018  Czwartek   III tygodnia Adwentu 
 • 6.45      + Zofię Pajnowską
 • 6.45      + Adama Leciaka
 • 8.3O     + Męża Krzysztofa Liczbik w 20 r.śm. oraz Antoninę Malinkowską
 • 18.OO  + Irenę i Mariana Osińskich w r.śm. i + z rodziny
 • 18.OO + Annę Jakubaszek o łaskę życia wiecznego 
   
21.12.2018 Piątek   III tygodnia Adwentu
 • 6.45      + Męża Rajmunda, Halinę, Józefa, Zdzisława, Leszka, Mirosława
 • 8.3O     + Jolantę i Edmunda Perlik, rodziców z obojga stron
 • 18.OO  + Stanisława Kodeniec w 21 r.śm. Janinę Kodeniec w 15 r.śm. Ksawerego Parusińskiego w 28 r.śm. dziadków z obojga stron
 • 18.OO + Andrzeja Kotkiewicz w 1 r.śm. zmarłych z obojga stron
22.12.2018   Sobota  III tygodnia Adwentu
 • 6.45      + Norberta Szumskiego    
 • 6.45    + Helenę, Edwina, Ewarysta oraz Stanisławę i Czesława Barczak
 • 8.3O    + Męża Jerzego Filarskiego, rodziców i rodzeństwo z obojga stron 
 • 18.OO + Henryka Bieniek w 10 r.śm. Edwarda, teściów Jadwigę, Mariannę i Franciszka, Władysławę i Bronisława Makowskich
 • 18.OO + Męża Romana Wawrowskiego w 20 r.śm. zmarłych z rodziny z obojga stron 
23.12.2018   III  NIEDZIELA ADWENTU
 • 7.OO   + Lucynę i Henryka Adwentowicz i siostrę Małgorzatę
 • 8.3O    + Krystynę w 8 r.śm. Zygmunta Murawskich
 • 1O.OO + Czesława Podolaka w 11 r.śm. 
 • 10.00 W int. parafian
 • 11.3O  + Eugeniusza Drabickiego, rodziców z obojga stron, Rozalię i Michała Drabickich, Anielę i Stanisława Wypych
 • 11.3O  +Helenę Litwitz, wszyskich zmarłych z rodziny
 • 11.3O(d.k.)   
 • 13.OO  + Teodorę i Franciszka Lemańskich, Walerię i Ignacego Bonk oraz Krystynę i Janusza Alickun
 • 13.OO  + Rodziców Marię i Jana Słomskich, zmarłych z rodziny Słomskich, Nowickich, Mrówczyńskich i Prus
 • 13.OO(d.k.)
 • 16.3O  + Walentego i Martę Rutkowskich, Franciszka Rutkowskiego, Wacława i Stanisławę Przymirskich, Czesława i Halinę Osowskich, Aleksandrę Parnowską, Marię Korzeniowską
 • 18.OO  + Marię Sakowicz, Mikołaja Sakowicz, Józefa Chmielewskiego, Tadeusza Różyckieg
 
 • 10.12.2018  Poniedziałek    II tygodnia Adwentu
 • 6.45      + Marię Sala
 • 6.45      + Stanisława Niedbalskiego
 • 8.3O     + Rodziców Edwarda Kukowskiego, Helenę, Jana Świerskich, rodzeństwo, dziadków i zmarłych z rodziny
 • 18.OO  + Krystynę Dobek o łaskę życia wiecznego
 • 18.OO  + Zofię i Zygmunta Pajnowskich
   
 • 11.12.2018   Wtorek   II tygodnia Adwentu
 • 6.45     + Andrzeja Pucińskiego
 • 6.45     + Stanisława Niedbalskiego
 • 8.3O  + Annę i Józefa Szola o życie wieczne oraz o zdrowie dla syna Zygmunta z rodziną
 • 18.OO + Bronisławę i Adama Brzuskniewicz zmarłych z obojga stron
 • 18.OO + Zbigniewa Ziemlewskiego w 13 r.śm. Jana Ziemlewskiego, Zofię Raniszewską, Aleksandra Raniszewskiego, Leonarda i Franciszka Raniszewskich
   
 • 12.12.2018   Środa   II tygodnia Adwentu
 • 6.45    + Sylwestra Adaszak w dniu urodzin o łaskę życia wiecz.
 • 6.45    + Stanisława Niedbalskiego
 • 8.30    + Martę Gansiniec i Antoniego Gansiniec o radość wieczną oraz o Błog. dla dzieci z rodzinami
 • 18.OO  + Władysława w 25 r.śm. rodziców z obojga stron oraz krewnych z rodziny Buczkowskich i Brzoskniewiczów
 • 18.OO  + Jadwigę i Stanisława Frankowskich, +z rodziny Mariannę, Wiesławę, Kazimierza, Jadwigę, Jana i Henryka
   
 • 13.12.2018  Czwartek   Św. Łucji, dz. i męcz.
 • 6.45      + Marię Sala – int. sąsiadów
 • 6.45      + Czesława Pawlik
 • 8.3O     + Józefę i Józefa Szynkora w r.śm. o życie wieczne
 • 18.OO    Za dusze w czyśćcu cierpiące
 • 18.OO + Rodziców Aleksandra w 40 r.śm i Krystynę Pałac, Wiesławę Antecką
   
 • 14.12.2018  Piątek   Św. Jana od Krzyża dra Kła
 • 6.45      + Marię Krzyżanowską z okazji urodzin Kazimierza Wierzbickiego w 16 r.śm. o łaskę życia wiecznego
 • 6.45      + Stanisława Jasek, rodziców z obojga stron
 • 8.3O     + Henryka Brzezińskiego, +z rodziny Brzezińskich, Konstantego Fijorek, +z rodziny Fijorek, Jana Aranowskiego, z rodziny Kosudów
 • 18.OO  Za zmarłych polecanych w wypominkach
 • 18.OO + Zbigniewa Pietrzyk w 1 r.śm. rodziców Jana i Helenę Pietrzyk, + z rodziny Pietrzyków i Parcejów
 • 18.OO  Dziękczynna za otrzymane łaski w 85 urodziny Henryki Frąckowskiej, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie-int. dzieci i wnuków
   
 • 15.12.2018   Sobota   II tygodnia Adwentu
 • 6.45      + Hannę  Królikowską
 • 6.45     + Czesława Piaseckiego, Mirosława Piaseckiego, Mariusza Wrzos o laskę Nieba
 • 8.3O  O zdrowie i otwarcie się na Boże prowadzenie dla wujka Jasia
 • 18.OO + Ryszarda Wawrzyniaka w 51 r.śm. jego rodziców
 • 18.OO + Hieronima Becmer w r.śm.
  10.12.2018  Poniedziałek    II tygodnia Adwentu
 • 16.12.2018   III  NIEDZIELA ADWENTU
 • 7.OO   + Andrzeja Pucińskiego
 • 8.3O    + Jana i Teresę Syput i dziadków z obojga stron
 • 1O.OO + Rodziców Leontynę i Jana Sosnówków, Jadwigę i Wiktora Strzeleckich, dziadków z obojga stron, Henryka, Mirosława i Janinę
 • 1O.OO + Męża Zdzisława Zelmańskiego w 5 r.śm jego ojca Czesława, chrzestną Janinę Zelmańską, rodziców Józefę i Franciszka Pszczółka, zmarłych z rodzin z obojga stron
 • 1O.OO  O uzdrowienie relacji małżeńskich
 • 11.3O  + Eugeniusza Drabickiego, rodziców z obojga stron, Rozalię i Michała Drabickich, Anielę i Stanisława Wypych
 • 11.3O  + Mariannę, Ludwika i Irenę Betcher
 • 11.3O(d.k.) + Wacława, Krystynę i Michała Stankowskich, Zofię, Witolda i Piotra Wojtkiewicz, ks. Piotra Ziołkowskiego, Feliksa Ziołkowskiego, Zofię i Mariana Kowaluk
 • 13.OO  + Janusza Kwiatkowskiego, Teresę, Bronisławę, Stanisława i Andrzeja Żurawskich
 • 13.OO  + Krystynę Dobek – int. sąsiadów
 • 13.OO(d.k.) W int. parafian
 • 16.3O  + Stefanię Skałecką w 10 r.śm. Franciszka i Romana
 • 18.OO  + Żonę Teresę Jankowską w 9 r.śm. z rodziny Jankowskich Włodowskich i Niedlichów10.12.2018  Poniedziałek    II tygodnia Adwentu
 • 6.45      + Marię Sala
 • 6.45      + Stanisława Niedbalskiego
 • 8.3O     + Rodziców Edwarda Kukowskiego, Helenę, Jana Świerskich, rodzeństwo, dziadków i zmarłych z rodziny
 • 18.OO  + Krystynę Dobek o łaskę życia wiecznego
 • 18.OO  + Zofię i Zygmunta Pajnowskich
   
 • 11.12.2018   Wtorek   II tygodnia Adwentu
 • 6.45     + Andrzeja Pucińskiego
 • 6.45     + Stanisława Niedbalskiego
 • 8.3O  + Annę i Józefa Szola o życie wieczne oraz o zdrowie dla syna Zygmunta z rodziną
 • 18.OO + Bronisławę i Adama Brzuskniewicz zmarłych z obojga stron
 • 18.OO + Zbigniewa Ziemlewskiego w 13 r.śm. Jana Ziemlewskiego, Zofię Raniszewską, Aleksandra Raniszewskiego, Leonarda i Franciszka Raniszewskich
   
 • 12.12.2018   Środa   II tygodnia Adwentu
 • 6.45    + Sylwestra Adaszak w dniu urodzin o łaskę życia wiecz.
 • 6.45    + Stanisława Niedbalskiego
 • 8.30    + Martę Gansiniec i Antoniego Gansiniec o radość wieczną oraz o Błog. dla dzieci z rodzinami
 • 18.OO  + Władysława w 25 r.śm. rodziców z obojga stron oraz krewnych z rodziny Buczkowskich i Brzoskniewiczów
 • 18.OO  + Jadwigę i Stanisława Frankowskich, +z rodziny Mariannę, Wiesławę, Kazimierza, Jadwigę, Jana i Henryka
   
 • 13.12.2018  Czwartek   Św. Łucji, dz. i męcz.
 • 6.45      + Marię Sala – int. sąsiadów
 • 6.45      + Czesława Pawlik
 • 8.3O     + Józefę i Józefa Szynkora w r.śm. o życie wieczne
 • 18.OO    Za dusze w czyśćcu cierpiące
 • 18.OO + Rodziców Aleksandra w 40 r.śm i Krystynę Pałac, Wiesławę Antecką
   
 • 14.12.2018  Piątek   Św. Jana od Krzyża dra Kła
 • 6.45      + Marię Krzyżanowską z okazji urodzin Kazimierza Wierzbickiego w 16 r.śm. o łaskę życia wiecznego
 • 6.45      + Stanisława Jasek, rodziców z obojga stron
 • 8.3O     + Henryka Brzezińskiego, +z rodziny Brzezińskich, Konstantego Fijorek, +z rodziny Fijorek, Jana Aranowskiego, z rodziny Kosudów
 • 18.OO  Za zmarłych polecanych w wypominkach
 • 18.OO + Zbigniewa Pietrzyk w 1 r.śm. rodziców Jana i Helenę Pietrzyk, + z rodziny Pietrzyków i Parcejów
 • 18.OO  Dziękczynna za otrzymane łaski w 85 urodziny Henryki Frąckowskiej, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie-int. dzieci i wnuków
   
 • 15.12.2018   Sobota   II tygodnia Adwentu
 • 6.45      + Hannę  Królikowską
 • 6.45     + Czesława Piaseckiego, Mirosława Piaseckiego, Mariusza Wrzos o laskę Nieba
 • 8.3O  O zdrowie i otwarcie się na Boże prowadzenie dla wujka Jasia
 • 18.OO + Ryszarda Wawrzyniaka w 51 r.śm. jego rodziców
 • 18.OO + Hieronima Becmer w r.śm.
  10.12.2018  Poniedziałek    II tygodnia Adwentu
 • 16.12.2018   III  NIEDZIELA ADWENTU
 • 7.OO   + Andrzeja Pucińskiego
 • 8.3O    + Jana i Teresę Syput i dziadków z obojga stron
 • 1O.OO + Rodziców Leontynę i Jana Sosnówków, Jadwigę i Wiktora Strzeleckich, dziadków z obojga stron, Henryka, Mirosława i Janinę
 • 1O.OO + Męża Zdzisława Zelmańskiego w 5 r.śm jego ojca Czesława, chrzestną Janinę Zelmańską, rodziców Józefę i Franciszka Pszczółka, zmarłych z rodzin z obojga stron
 • 1O.OO  O uzdrowienie relacji małżeńskich
 • 11.3O  + Eugeniusza Drabickiego, rodziców z obojga stron, Rozalię i Michała Drabickich, Anielę i Stanisława Wypych
 • 11.3O  + Mariannę, Ludwika i Irenę Betcher
 • 11.3O(d.k.) + Wacława, Krystynę i Michała Stankowskich, Zofię, Witolda i Piotra Wojtkiewicz, ks. Piotra Ziołkowskiego, Feliksa Ziołkowskiego, Zofię i Mariana Kowaluk
 • 13.OO  + Janusza Kwiatkowskiego, Teresę, Bronisławę, Stanisława i Andrzeja Żurawskich
 • 13.OO  + Krystynę Dobek – int. sąsiadów
 • 13.OO(d.k.) W int. parafian
 • 16.3O  + Stefanię Skałecką w 10 r.śm. Franciszka i Romana
 • 18.OO  + Żonę Teresę Jankowską w 9 r.śm. z rodziny Jankowskich Włodowskich i Niedlichów
17.12.2018  Poniedziałek   III tygodnia Adwent
9.12.2018  II NIEDZIELA ADWENTU 10.12.2018  Poniedziałek    II tygodnia Adwentu
 • 6.45      + Marię Sala
 • 6.45      + Stanisława Niedbalskiego
 • 8.3O     + Rodziców Edwarda Kukowskiego, Helenę, Jana Świerskich, rodzeństwo, dziadków i zmarłych z rodziny
 • 18.OO  + Krystynę Dobek o łaskę życia wiecznego
 • 18.OO  + Zofię i Zygmunta Pajnowskich
   
11.12.2018   Wtorek   II tygodnia Adwentu
 • 6.45     + Andrzeja Pucińskiego
 • 6.45     + Stanisława Niedbalskiego
 • 8.3O  + Annę i Józefa Szola o życie wieczne oraz o zdrowie dla syna Zygmunta z rodziną
 • 18.OO + Bronisławę i Adama Brzuskniewicz zmarłych z obojga stron
 • 18.OO + Zbigniewa Ziemlewskiego w 13 r.śm. Jana Ziemlewskiego, Zofię Raniszewską, Aleksandra Raniszewskiego, Leonarda i Franciszka Raniszewskich
   
12.12.2018   Środa   II tygodnia Adwentu
 • 6.45    + Sylwestra Adaszak w dniu urodzin o łaskę życia wiecz.
 • 6.45    + Stanisława Niedbalskiego
 • 8.30    + Martę Gansiniec i Antoniego Gansiniec o radość wieczną oraz o Błog. dla dzieci z rodzinami
 • 18.OO  + Władysława w 25 r.śm. rodziców z obojga stron oraz krewnych z rodziny Buczkowskich i Brzoskniewiczów
 • 18.OO  + Jadwigę i Stanisława Frankowskich, +z rodziny Mariannę, Wiesławę, Kazimierza, Jadwigę, Jana i Henryka
   
13.12.2018  Czwartek   Św. Łucji, dz. i męcz.
 • 6.45      + Marię Sala – int. sąsiadów
 • 6.45      + Czesława Pawlik
 • 8.3O     + Józefę i Józefa Szynkora w r.śm. o życie wieczne
 • 18.OO    Za dusze w czyśćcu cierpiące
 • 18.OO + Rodziców Aleksandra w 40 r.śm i Krystynę Pałac, Wiesławę Antecką
   
14.12.2018  Piątek   Św. Jana od Krzyża dra Kła
 • 6.45      + Marię Krzyżanowską z okazji urodzin Kazimierza Wierzbickiego w 16 r.śm. o łaskę życia wiecznego
 • 6.45      + Stanisława Jasek, rodziców z obojga stron
 • 8.3O     + Henryka Brzezińskiego, +z rodziny Brzezińskich, Konstantego Fijorek, +z rodziny Fijorek, Jana Aranowskiego, z rodziny Kosudów
 • 18.OO  Za zmarłych polecanych w wypominkach
 • 18.OO + Zbigniewa Pietrzyk w 1 r.śm. rodziców Jana i Helenę Pietrzyk, + z rodziny Pietrzyków i Parcejów
 • 18.OO  Dziękczynna za otrzymane łaski w 85 urodziny Henryki Frąckowskiej, z prośbą o dalszą Bożą opiekę i zdrowie-int. dzieci i wnuków
   
15.12.2018   Sobota   II tygodnia Adwentu
 • 6.45      + Hannę  Królikowską
 • 6.45     + Czesława Piaseckiego, Mirosława Piaseckiego, Mariusza Wrzos o laskę Nieba
 • 8.3O  O zdrowie i otwarcie się na Boże prowadzenie dla wujka Jasia
 • 18.OO + Ryszarda Wawrzyniaka w 51 r.śm. jego rodziców
 • 18.OO + Hieronima Becmer w r.śm.
  10.12.2018  Poniedziałek    II tygodnia Adwentu
16.12.2018   III  NIEDZIELA ADWENTU
 • 7.OO   + Andrzeja Pucińskiego
 • 8.3O    + Jana i Teresę Syput i dziadków z obojga stron
 • 1O.OO + Rodziców Leontynę i Jana Sosnówków, Jadwigę i Wiktora Strzeleckich, dziadków z obojga stron, Henryka, Mirosława i Janinę
 • 1O.OO + Męża Zdzisława Zelmańskiego w 5 r.śm jego ojca Czesława, chrzestną Janinę Zelmańską, rodziców Józefę i Franciszka Pszczółka, zmarłych z rodzin z obojga stron
 • 1O.OO  O uzdrowienie relacji małżeńskich
 • 11.3O  + Eugeniusza Drabickiego, rodziców z obojga stron, Rozalię i Michała Drabickich, Anielę i Stanisława Wypych
 • 11.3O  + Mariannę, Ludwika i Irenę Betcher
 • 11.3O(d.k.) + Wacława, Krystynę i Michała Stankowskich, Zofię, Witolda i Piotra Wojtkiewicz, ks. Piotra Ziołkowskiego, Feliksa Ziołkowskiego, Zofię i Mariana Kowaluk
 • 13.OO  + Janusza Kwiatkowskiego, Teresę, Bronisławę, Stanisława i Andrzeja Żurawskich
 • 13.OO  + Krystynę Dobek – int. sąsiadów
 • 13.OO(d.k.) W int. parafian
 • 16.3O  + Stefanię Skałecką w 10 r.śm. Franciszka i Romana
 • 18.OO  + Żonę Teresę Jankowską w 9 r.śm. z rodziny Jankowskich Włodowskich i Niedlichów