Intencje Mszalne

Intencje mszalne przyjmowane są w biurze parafialnym
w poniedziałki, środy i piątki od 9.15-10.00 oraz od 17.00-17.45, a we wtorki i czwartki od 17.00-17.45. 

 

 

28.XI I NIEDZIELA ADWENTU
 • 7.00 + Małgorzaty Kulinko
 • 7.00 O potrzebne łaski i opiekę Matki Najświętszej dla Ojczyzny
 • 8.30 + Andrzeja Lewickiego z ok. imienin, rodziców z obojga stron, zm. z rodziny
 • 10.00 + Krystyny Płaskowickiej w 2. rocznicę śm. rodziców Stanisława i Wandy Płaskowickich, Adama i Joanny Jankowskich
 • 10.00 + Jadwigi Konik w 3. rocznicę śm. o łaskę Nieba
 • 10.00 W Dniu Imienin ks. Proboszcza Zdzisława – o dary Ducha Świętego w głoszeniu słowa Bożego, potrzebne łaski i wstawiennictwo Maryi Niepokalanej i św. Józefa w podejmowanych dziełach duszpasterskich i inwestycjach parafialnych
 • 11.30 + Franciszka i Martę Kociuckich
 • 11.30 + Ks. kan. Kazimierza Zacharkiewicza – greg.
 • 11.30 (d.k.) Dziękczynna za 29 lat życia Joanny, z prośbą o Błogosławieństwo na dalszej drodze życia
 • 13.00 + Zdzisława, Haliny i Józefa Jędrzejewskich
 • 13.00 + Jerzego Kordylasa – o łaskę życia wiecznego
 • 13.00 (d.k.) W intencji parafian
 • 16.30 + Jana Nowakowskiego w 6. rocznicę śm.
 • 18.00 Dziękczynna z okazji urodzin Katarzyny, z prośbą o dalszą opiekę, wstawiennictwo Matki Bożej, zdrowie i Błogosławieństwo w dalszym życiu dla niej i jej rodziny
29.XI Poniedziałek I tygodnia Adwentu
 • 6.45 + Anny Kurasz
 • 8.30 + Ks. kan. Kazimierza Zacharkiewicza – greg.
 • 18.00 + Zofii Coghen w 5. rocznicę śm., Stefana Coghen, rodziców Marii i Michała Rybackich, zm. z rodziny
 • 18.00 + Mieczysława i dziadków z obojga stron
30.XI Wt ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA
 • 6.45 + Andrzeja i za dusze w czyśćcu cierpiące
 • 6.45 + Wojciecha Gawarkiewicza – o przebaczenie grzechów i radość wieczną
 • 8.30 + Henryka Pawłot w 8. rocznicę śm., Wojciecha Zakrzewskiego z ok. urodzin, Kazimierę Grobelską w 36. rocznicę śm., zm. z rodziny Grobelskich, Laskowskich, Zakrzewskich, Wołejszo i Pawłot – o życie wieczne
 • 18.00 O Boże Błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Oliwii w 10. urodziny
 • 18.00 + Ks. kan. Kazimierza Zacharkiewicza – greg.
 • 18.00 + Mariana Kowalskiego w 2. rocznicę śm., Wincentego Szeles w 42. rocznicę śm.
1.XII Środa I tygodnia Adwentu
 • 6.45 + Tadeusza Nocny
 • 6.45 Dziękczynna w 14. rocznicę ślubu Romana i Anny, z prośbą o dalszą opiekę, miłość, wiarę i potrzebne łaski
 • 8.30 + Julianny Starzyńskiej, Marianny Szyjkowskiej
 • 18.00 + Barbary Lebowskiej – intencja dawnego Kręgu Domowego Kościoła
 • 18.00 + Kazimierza i Zenona Kołaczyńskich, z rodziny Kołaczyńskich i Kowalskich
 • 18.00 W intencja Rodziny Różańcowej
2.XII Czwartek I tygodnia Adwentu
 • 6.45 Dziękczynna w 18. urodziny wnuka Jakuba, z prośbą o Boża opiekę, zdrowie i dary Ducha Świętego w nauce i w dalszym życiu
 • 6.45 O wypełnienie woli Bożej
 • 8.30 + Syna Jana Ostrowskiego w 1. rocznicę śm. – o łaskę Nieba
 • 18.00 + Anny Jakubaszek – o dar Nieba
 • 18.00 + Tadeusza Ziółkowskiego w 1. rocznicę śm. oraz Stanisława, Alicji i Teodora
3.XII Pt Św. Franciszka Ksawerego
 • 6.45 + Anny Kurasz
 • 6.45 Za dusze w czyśćcu cierpiące zapomniane
 • 8.30 + Zdzisława Taglewskiego, zm. z rodziny Taglewskich i Michałowskich
 • 18.00 Za dobroczyńców, ofiarodawców i troszczących się o kościół
 • 18.00 + Febronii Kmieć w 21. rocznicę śm., zm. z rodziny Kmieć
 • 18.00 + Wiesławy Łoch w 2. rocznicę śm. – o łaskę Nieba – intencja męża
4.XII Sobota I tygodnia Adwentu
 • 6.45 + Rodziców: Małgorzaty i Franciszka Rutkowskich – o łaskę życia wiecznego
 • 6.45 +
 • 8.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
 • 18.00 Dziękczynna
 • 18.00 + Rodzicow Ireny i Teodora Rumińskich
 • 18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
5.XII II NIEDZIELA ADWENTU
 • 7.00 + Stanisława, Rozalii i Tadeusza Kurantów, Stanisławę Kadrowicz, Teresy, Władysławy, Stanisława, Wacława i Władysława Glonków, Zofii i Stefana Budziszewskich
 • 8.30 + Ewę Zalewską w 9. rocznicę śm.
 • 8.30 O dary Ducha Świętego, Bożą opiekę i zdrowie w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz pomyślność i miłość w życiu osobistym dla Katarzyny
 • 10.00 + Stanisława Szcześniaka w 5. rocznicę śm. – o łaskę Nieba
 • 10.00 + Mieczysława Czerniak, zm. z rodziny Czerniaków, Boguszów, Maraszków, Stodulskich, Ungiertów, Godlewskich
 • 11.30 + Wandy Masłowskiej – o dar Nieba – intencja sąsiadki Józefy Majchrzak z córką
 • 11.30 + Taty Mieczysława Opalińskiego w 6. rocznicę śm., dziadków z obojga stron – o radość życia wiecznego
 • 11.30(d.k.) W intencji parafian
 • 13.00 + Stanisławy Pietkiewicz w 6. rocznicę śm. zm. Władysława Pietkiewicza, rodziców z obojga stron
 • 13.00 + Kazimierza Słabkowskiego w 6. rocznicę śm., męża Henryka, zm. z rodziny Słabkowskich, Stawickich i z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące
 • 13.00 (d.k.) + Marii Chmielewskiej
 • 16.30 + Kazimierza Laskowskiego w 9. rocznicę śm., Jadwigi Grobelskiej w 35. rocznicę śm., zm. z rodziny Grobelskich, Laskowskich, Zakrzewskich, Wołejszo i Pawłot – o życie wieczne
 • 18.00 + Męża Mariana Kowalczyk w 10. rocznicę śm., rodziców Kazimiery i Władysława Pasternak, teściów Danieli i Stanisława Kowalczyk