Intencje Mszalne

Intencje mszalne przyjmowane są w biurze parafialnym
w poniedziałki, środy i piątki w godz.: 9:15 - 10:00 oraz 17:00 - 17:45, a we wtorki i czwartki - od 17:00 do 17:45. 

 

4 VI 2023 - NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
 
 • 7:00 + Władysławy Sułkowskiej
 • 7:00 + Ryszardy Pulzin – greg.
 • 8:30 + Bernardy i Leona Kaproń, zmarłych z rodziny Welaman i Kaproń, ks. A. Klempa, ks. Bernarda, s. Jukundy
 • 8:30 + Rodziców Anastazji i Franciszka Owieśnych, brata Jerzego
 • 10:00 + Męża Stanisława Reszka w 7 rocznicę śmierci, Anny i Jana Reszka, Zygmunta Rudnik
 • 10:00 + Stanisławy, Bronisława, Henryka Świderskich, Ireny, Stanisława Folborskich, Heleny, Zenona Przybulskich
 • 11:30 + Rodziców Marii i Józefa Dzianach, Stanisławy i Władysława Rojek, teścia Kazimierza Juzala
 • 11:30 + Rodziców Agaty i Mariana Staszak, dziadków z obojga stron
 • 11:30 (d. k.) W intencji parafian
 • 13:00 + Zofii i Zenona Przybyszewskich, zmarłych z rodziny Przybyszewskich, Krzyżanowskich, Duszyńskich i Droste
 • 13:00 Dziękczynna w 40 rocznicę sakramentu małżeństwa Marii i Michała, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i wstawiennictwo Matki Bożej dla małżonków oraz Błogosławieństwo dla ich rodziny
 • 13:00 (d. k.) + Jerzego Obodzińskiego .
 • 16:30 Dziękczynna w 44 rocznicę urodzin Magdy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego w nauce
 • 18:00 + Mieczysławy Ruczyńskiej w 1. rocznicę śmierci
5 VI 2023 - Poniedziałek św. Bonifacego
 
 • 7:00 + Wojciecha Klenczewskiego w 9 rocznicę śmierci
 • 8:30 + Ryszardy Pulzin – greg.
 • 18:00 + Zbigniewa Głowackiego w 14 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron, bratowe Krystyny i Lucyny, brata Ryszarda, bratanka Tomka
 • 18:00 O szczęśliwe rozwiązanie, potrzebne łaski i zdrowie dla Natalii i Ewy
6 VI 2023 - Wtorek IX tygodnia zwykłego
 
 • 7:00 + Heleny i Stanisława Jagodzińskich w 37 rocznicę śmierci, zmarłe rodzeństwo
 • 7:00 + Ryszardy Pulzin – greg.
 • 8:30 + Rodziców Marii i Wacława Ryder o Miłosierdzie Boże
 • 18:00 + Stanisławy Nowackiej w 14 rocznicę śmierci, rodziców Heleny i Leona Nowackich, Władysławy i Aleksandra Karaszewskich, Czesławy i Kazimierza Nikołajskich, siostry Ireny, brata Czesława
 • 18:00 + Józefa Pawlas – intencja wnuków
7 VI 2023 - Środa IX tygodnia zwykłego
 
 • 7:00 + Antoniego Tatera
 • 7:00 + Mirosławy Wiśniewskiej w 1. rocznicę śmierci
 • 8:30 + Franciszka Rybińskiego w 3 rocznicę śmierci – intencja żony i dzieci
 • 18:00 + Mariana Łyczek w 1. rocznicę śmierci
 • 18:00 + Antoniego i Józefa Mioskowskich o miłosierdzie Boże
 • 18:00 W intencji Rodziny Różańcowej o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla członków i ich rodzin
8 VI 2023 - CZWARTEK NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
 
 • 7:00 + Ilony Harabin
 • 8:30 + Zenona w 36 rocznicę śmierci, Marianny, Zdzisławy, Zygmunta i Eugeniusza Kaczorowskich
 • 10:00 Dziękczynna w 55 rocznicę ślubu Janiny i Edmunda Harbart, z prośbą o dalszą opieke, zdrowie i Błogosławieństwo dla małżonków i ich rodziny
 • 13:00 + Józefa Wójcik w 11 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron
 • 13:00 Dziękczynna w 60 urodziny Zbigniewa Kowala, z prośbą o zdrowie, Boże prowadzenie i opiekę Matki Bożej w dalszym życiu
 • 16:30 + Tadeusza Grajkowskiego w 1. rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Grabskich i Lewandowskich
 • 18:00 Dziękczynna w dniu urodzin Agnieszki, z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla niej i jej rodziny
9 VI 2023 - Piątek IX tygodnia zwykłego
 
 • 7:00 + Romana Szott
 • 8:30 + Z rodziny Głowackich i Spiechowskich
 • 18:00 Za zmarłych polecanych w wypominkach
 • 18:00 + Męża Kazimierza Czerepskiego w 6 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron, rodzeństwo Grzegorza, Wiktora, Ireny, bratanka Sławomira
10 VI 2023 - Sobota IX tygodnia zwykłego
 
 • 7:00 + Romana Szott
 • 8:30 + Teresy i Ignacego Górczyńskich, dziadków Nowakowskich i Górczyńskich, brata Janusza, bratowej Teresy
 • 16:00 Msza Święta Ślubna: Paweł Tomasik i Anna Wolowacz
 • 18:00 + Rodziców Jerzego (w 48 rocznicę śmierci) i Alicji Dąbrowskich, zmarłych z rodzin z obojga stron
 • 18:00 + Lubomira i Józefa Brzuskniewiczów
11 VI 2023 - X NIEDZIELA ZWYKŁA
 
 • 7:00 + Heleny i Zenona Sawickich
 • 8:30 + Wiesławy Staszkiewicz o laskę Nieba oraz o Błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Krzyżanowskich i Staszkiewiczów
 • 8:30 Dziękczynna w 3 rocznicę ślubu Agnieszki i Mirosława Orzechowskich, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 • 10:00 W intencji Ojczyzny
 • 10:00 + Urszuli, Jana i Stanisława Kruszyńskich, Janiny, Piotra, Bronisława Formela, Zofii i Leona Kowalskich, Mariana Piwowar
 • 11:30 + Kazimierza Piotrowskiego w 20 rocznicę śmierci
 • 11:30 + Mariana Smolarka, zmarłych Kazimierza, Andrzeja Smolarków, ich rodziców, Andrzeja Lipińskiego
 • 11:30 (d.k.) W intencji parafian
 • 13:00 + Męża Dariusza Kowzan, teściów Józefy i Karola o łaskę Nieba
 • 13:00 W 43 rocznicę sakramentu małżeństwa Marianny i Jerzego Jatczak, z podziękowaniem za opiekę Matki Bożej, z prośbą o łaskę zdrowia i Błogosławieństwo na kolejne lata dla małżonków oraz opiekę Matki Bożej, zdrowie i pomoc w pracy i nauce dla córki Ani, syna Łukasza ich współmałżonków i dzieci
 • 13:00 (d.k.) + Edwarda Parzonko .
 • 16:30 + Jana, Józefa Dziemeckich, Anny Kowalskiej, zmarłych z rodziny, Anny, Kazimierza, Henryka Pawłowskich, Mariana, Dawida Gromelskich, zmarłych z rodziny
 • 18:00 + Męża Mieczysława Nowak w 8 rocznicę śmierci, rodziców z obojga stron