Intencje Mszalne

Intencje mszalne przyjmowane są w biurze parafialnym
od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-11.00 oraz od 16.00-18.00. 

 

17.02.2019    VI NIEDZIELA  ZWYKŁA

 • 7.OO    + Józefa, Józefę i Mariannę Wojtynek, Zofię Kopacką
 • 8.3O     + Rodziców Jana w 20 r.śm. Mariannę w  25 r.śm. Dąbrowskich, brata Zdzisława w 61 r.śm.
 • 1O.OO + Mariannę i Henryka Gajewskich, Aleksandrę i Jana Socha
 • 11.3O  + Jerzego Błochowicz w 17 r.śm. o łaskę życia wiecznego
 • 11.3O + Arkadiusza Pułkownik –int. wnuczki  Magdy z rodziną
 • 11.3O (d.k.) W int. parafian
 • 13.OO  + Rodziców Marię i Józefa Dzianach, dziadków Stanisławę i Władysława Rojek
 • 13.OO  + Rodziców Henryka i Anastazję Brodzińskich, męża Władysława, teściów Antonowicz
 • 13.OO (d.k.) + Rodziców Jana w 18 r.śm. i Kazimierę Przygockich, + z rodziny o łaskę życia wiecznego
 • 16.3O   + Rodziców Polikarpa i Agnieszkę Kamińskich
 • 18.OO  + Lucynę i Mieczysława Siwka rodziców Anielę i Gustawa Siwka

18.02.2019    Poniedziałek   VI tygodnia zwykłego
 • 7.OO    + Edwarda Jabłońskiego
 • 8.3O     + Syna Sylwestra Adaszak o łaskę Nieba
 • 18.OO  + Franciszka Górskiego w 16 r.śm. rodziców, szwagrów, córkę i zięcia
 • 18.OO  + Czesława Regent
   
19.02.2019    Wtorek   VI tygodnia zwykłego
 • 7.OO    + Edwarda Jabłońskiego
 • 8.3O     + Czesława Gajtkowskiego w 22 r.śm. dziadków z obojga stron, bliskich krewnych i znajomych
 • 18.OO  + Halinę Dawid
 • 18.OO  + Stanisława Żabińskiego w 19 r.śm. rodziców i dziadków z obojga stron zm. z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące
   
20.02.2019   Środa   VI tygodnia zwykłego
 • 7.OO    + Rodziców Alojzego i Adelę Matuszewskich
 • 8.3O     + Helenę Machel – int. od mieszkańców z bloku
 • 18.OO  + Genowefę Majorkowską w 4 r.śm. o łaskę Nieba, jej rodziców i chrzestnych
 • 18.OO  + Andrzeja Skarbka w 1 r.śm. 
   
21.02.2019  Czwartek  VI tygodnia zwykłego
 • 7.OO    + Jerzego Łudzińskiego
 • 8.3O     Dziękczynna za dar życia Oliwii, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla Niej, Jej rodziców i rodzeństwa
 • 18.OO  + Halinę Dawid
 • 18.OO  + Męża Rajmunda, Halinę, Józefa, Zdzisława, Leszka i Mirosława
   
22.02.2019   Piątek  KATEDRY ŚW. PIOTRA APOSTOŁA
 • 7.OO    + O zdrowie i Boże Błog. dla Henia Kwiatkowskiego
 • 8.3O     + Stanisława Michalaka w 3 r.śm.  oraz Bronisławę Michalak
 • 18.OO  + Helenę Bartczak w 15 r.śm. 
 • 18.OO  + Czesława Regent
   
23.02.2019  Sobota   Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego
 • 7.OO   + Edwarda Jabłońskiego
 • 8.3O    + Halinę Smokowską – int. od sąsiadów
 • 18.OO + Rodziców Martę i Józefa Aponowicz, Stefanię i Władysława Biziorek                                                          
 • 18.OO  + Rodziców Jana Kościńskiego w 16 r.śm. i Stanisławę Kościńską w 8 r.śm. 
   
24.02.2019    VII NIEDZIELA  ZWYKŁA
 • 7.OO Za żywych członków z Rodziny Godzinkowej, z podziękowaniem   za każdy dzień, z prośbą o Błog. dla nich i ich rodzin a także o potrzebne łaski dla Danieli w Dniu Urodzin, oraz o życie wiecz. dla zm. z tej wspólnoty
 • 8.3O     + Władysławę, Teodora i Jerzego Sułkowskich
 • 1O.OO   O łaskę  wyjścia z choroby, Bożą opiekę i Błog. w życiu dla męża
 • 1O.OO  + Stanisława, Jana, Annę Reszka, Stanisława Umerle
 • 11.3O  + Martę i Franciszka Kociuckich
 • 11.3O + Arkadiusza Pułkownik –int. syna Witolda z rodziną
 • 11.3O (d.k.) W int. parafian
 • 13.OO  + Tadeusza Smolińskiego w 25 r.śm. zm. z rodziny o życie wieczne
 • 13.OO  + Zofię Strąk o łaskę życia wiecznego
 • 13.OO (d.k.) + Rodziców, brata, teściów i wszytkich zm z rodziny z obojga stron
 • 16.3O   + Włodzimierza Wiśniewskiego w 5 r.śm.
 • 18.OO  + Wiesława Dołęgowskiego w 6 r.śm. rodziców z obojga stron