Intencje Mszalne

Intencje mszalne przyjmowane są w biurze parafialnym
od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-11.00 oraz od 16.00-18.00. 

 

11.11.2018 XXXII  NIEDZIELA ZWYKŁA                                

 • 7.OO   +  Franciszka Ostrzyckiego – greg.
 • 8.3O   + Rodziców Aleksinę i Alfonsa, dziadków Jana i Cecylię, siostrę Krystynę
 • 1O.OO W  int. Ojczyzny
 • 1O.OO + Rodziców Teklę i Franciszka Stefanko, Władysławę i Stanisława Jabłońskich, rodzeństwo, Jana, Jadwigę, Helenę
  i Elzbietę, zmarłych z rodziny
 • 1O.OO Dziękczynno błagalna o łaskę uzdrowienia i nawrócenia dla Kamila
 • 11.3O  + Franciszka Degórskiego w 32 r.śm. Anielę i Jerzego Degórskich 
 • 11.3O  + z rodziny Nalewajskich, zmarłego Jana w 33 r.śm. 
 • 11.3O(d.k.)  W int. parafian
 • 13.OO  + Marię i Bronisława Mielczarek, Romana i Irenę Mielczarek
 • 13.OO  + Mamę Irenę w 12 r.śm. o życie wieczne
 • 13.OO(d.k.) + Helenę, Czesława, Jacka, zmarłych z rodziny Żywiców Wajerów, Lipińskich, Bajko i Rojek
 • 16.3O  + Janinę i Kazimierza Dąbrosz, Jerzego Krużewskiego, Sławomira Baran, Mariana Wawerek
 • 18.OO  + Zofię, Stanisławę, Czesława oraz o zdrowie duszy i ciała dla Jolanty i Edyty, a także łaskę wiary dla Ewy i Jej rodziny
   
12.11.2018  Poniedziałek   Św. Jozafata, bpa i męcz. 
 • 7.OO    + Jerzego Filarskiego int. od współpracowników żony z firmy Apator
 • 8.3O    + Władysławę w 16 r.śm. Stanisława, braci Józefa i Mariana, bratowe: Barbarę, Marię i Sandrę Krupińskich                                          
 • 18.OO  W int. Rodziny Różańcowej
 • 18.OO  + Franciszka Ostrzyckiego – greg.
 • 18.OO  + Bernarda Fryc – int. od sąsiadów
   
13.11.2018   Wtorek   Śśw. Benedykta, Jana, Mateusza i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
 • 7.OO    + Jerzego Filarskiego int. od współpracowników żony z firmy Apator
 • 8.3O    + Albina i Kazimierza, +z rodziny Czajkowskich i Węglewskich
 • 18.OO  Za dusze w czyśćcu cierpiące
 • 18.OO  + Franciszka Ostrzyckiego- greg.
   
14.11.2018   Środa    XXXII  tygodnia zwykłego
 • 7.OO    + Jerzego Filarskiego int. od współpracowników żony z firmy Apator
 • 8.3O    + Teodorę Gajtkowską w 8 r.śm. dziadków z obojga stron, bliskich krewnych i znajomych
 • 18.OO  + Jerzego Reszkowskiego w 2 r.śm. i z okazji urodzin, rodziców z obojga stron
 • 18.OO  + Franciszka Ostrzyckiego – greg.
   
15.11.2018  Czwartek  XXXII  tygodnia zwykłego
 • 7.OO    + Jerzego Filarskiego
 • 8.3O    + Honoratę Zakrzewską w 3 r.śm. Mariana, Krystynę, Darka i Henryka Zakrzewskich
 • 18.OO  + Franciszka Ostrzyckiego – greg.
 • 18.OO  + Irenę, Tadeusza, Urszulę Wypijewskich zmarłych z rodziny Krause i Okonek 
   
16.11.2018  Piątek   XXXII  tygodnia zwykłego
 • 7.OO    + Wandę Nowatkiewicz
 • 8.3O    + z rodziny Brendów: Władysława, Elżbietę i Krystynę
 • 18.OO  + Józefę Mika w 11 r.śm. oraz Stanisława Mika o życie wiecz.
 • 18.OO  + Edmunda Łoś w 11 r.śm. 
   
17.11.2018   Sobota  Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
 • 7.OO   + Jerzego Filarskiego
 • 7.OO   + Krystynę Dobek
 • 8.3O    + Marię, Stefana i Annę Kwilman, Wiesławę i Aleksandra Jaskólskich
 • 18.OO  + Bronisława i Helenę Szurnickich, zmarłych z rodziny
 • 18.OO  + Elżbietę Dąbrowską, Benedykta Dąbrowskiego, rodziców z obojga stron
   
18.11.2018     XXXIII  NIEDZIELA ZWYKŁA
 • 7.OO
 • 8.3O    + Elżbietę Bierzyńską w 8 r.śm. 
 • 1O.OO + Jana Wiśniewskiego w 19 r.śm. rodziców z obojga stron, Krystynę i Zygmunta, Mariannę i Jana
 • 1O.OO  Dziękczynna za otrzymane łaski w 60 r. ślubu Aleksandry i Zygmunta Brzóskniewicz, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie
  i Błog. Boże na dalsze wspólne lata 
 • 11.3O   + Sylwestra Adaszak o radość życia wiecznego
 • 11.3O   + Adelę i Alojzego Matuszewskich
 • 11.3O(d.k.) W int. parafian
 • 13.OO + Annę Staniewską w 3 r.śm.
 • 13.OO + Martę, Bernarda i Antoniego Makowskich, dziadków z obojga stron
 • 13.OO(d.k.) + Marię, Władysława, Michała, Gerarda, Halinę, Ewę, Eugeniusza, Weronikę i znajomych
 • 16.3O  + Pelagię, Franciszka i Mariana Jeżewskich
 • 18.OO  O uwolnienie rodziny