Intencje Mszalne

Intencje mszalne przyjmowane są w biurze parafialnym
w poniedziałki, środy i piątki od 9.15-10.00 oraz od 17.00-17.45, a we wtorki i czwartki od 17.00-17.45. 

 

14.VIII NIEDZIELA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE
 • 7.00 + Kazimierza Chrzanowskiego, rodziców i rodzeństwo z obojga stron
 • 8.30 + Barbary Majchrzak, Mieczysława, Michała Majchrzak, Janusza Jędrzejewskiego, Zenona Wiśniewskiego, Zdzisława Różańskiego
 • 8.30 Dziękczynna w 50-lecie małżeństwa Jana i Reginy Micka, z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie i Błogosławieństwo dla jubilatów i całej rodziny
 • 10.00 W intencji naszej Ojczyzny
 • 10.00 + Honoraty i Jana Michalskich w 7. rocznicę śm. obojga
 • 12.00 W intencji parafian
 • 12.00 + Marii Chudy w 25. rocznicę śm., Jana Chudy w 22. rocznicę śm., zm. z rodziny – o życie wieczne
 • 16.30 Dziękczynna w intencji wnuczków Dawida i Kacpra o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
 • 16.30 Dziękczynna za otrzymane łaski w 46. rocznicę ślubu Bernarda i Jadwigi Jagodzińskich, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo i zdrowie dla małżonków i ich rodziny
 • 18.00 + Marianny, Bernarda, Zofii, Edmunda i zm. z rodziny – o łaskę Nieba
15.VIII Pn WNIEBOWZIĘCIE NMP
 • 7.00 + Kazimierza Pierzgalskiego, Jadwigi i Józefa Antoniuk, zm. z rodziny Malickich – o łaskę Nieba
 • 8.30 + Rodziców Stefana i Wiktorii Grzelak
 • 10.00 + Mariana Kowalskiego
 • 10.00 + Marianny i Stanisława Pawłowskich, zm. z rodziny Pawłowskich i Pałganów
 • 11.30 + Jakuba Świderka w 15. rocznicę śm., zm. z rodziny, Haliny Jabłońskiej – o łaskę Nieba
 • 13.00 + Jana Cybulskiego w 27. rocznicę śm., rodziców z obojga stron, braci Edwarda i Stanisława
 • 16.30 + Marii Świercz z okazji imienin, zm. Sławomira i zm. z rodziny – o łaskę Nieba
 • 18.00 O Miłosierdzie Boże dla rodziny, o pokój dla świata oraz za zm. z rodziny Deptów i Kamińskich
16.VIII Wtorek XX tygodnia zwykłego
 • 7.00 W pewnej intencji
 • 7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
 • 8.30 + Krystyny Rath w 1. rocznicę śm. – o łaskę Nieba
 • 18.00 + Marii Ziemlewskiej – intencja sąsiadów
 • 18.00 + Stefanii Bos-Bosowicz
17.VIII Środa XX tygodnia zwykłego
 • 7.00 + Mariana Korzeniewskiego w 3. rocznicę śm.
 • 7.00 + Zbigniewa Bednarka – intencja Marianny Kiełkowskiej
 • 8.30 + Krystyny Masłowskiej w 12. rocznicę śm.
 • 18.00 + Rodziców Eulalii i Henryka Sadowskich, rodzeństwo Zenona i Marii – o życie wieczne
18.VIII Czwartek XX tygodnia zwykłego
 • 7.00 + Danieli Siwek
 • 7.00 + Barbary Stępińskiej – intencja sąsiadów
 • 8.30 + Syna Sylwestra Adaszak – o łaskę Nieba
 • 18.00 + Marii Ziemlewskiej – intencja Krystyny z rodziną
19.VIII Piątek XX tygodnia zwykłego
 • 7.00 + Tadeusza Grajkowskiego
 • 7.00 + Zbigniewa Bednarka – intencja sąsiadów z 9. piętra
 • 8.30 + Lechosława Kowalskiego w 5. rocznicę śm., zm. z rodziny Chaberskich i Kowalskich
 • 18.00 + Piotra Lewandowskiego w 17. rocznicę śm., Zbigniewa Lewandowskiego, ks. Edwarda Cerowskiego – o życie wieczne
20.VIII Sb Św. Bernarda
 • 7.00 + Tadeusza Grajkowskiego
 • 7.00 + Zbigniewa Bednarka – intencja Pawła Sulkowskiego z rodziną
 • 8.30 + Żony Wiesławy Łoch z okazji urodzin – o łaskę Nieba
 • 18.00 + Wiesławy Staszkiewicz – intencja Pro-Misji
21.VIII XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
 • 7.00 + Męża Rajmunda, taty Bronisława, teściów Haliny i Józefa oraz zm. szwagrów
 • 8.30 + Lechosława Kowalskiego w 5. rocznicę śm., zm. z rodziny Kowalskich i Chaberskich
 • 10.00 + Ojca Bernarda Makowskiego, zm. z rodziny – o radość życia wiecznego
 • 10.00 Dziękczynna za 49 lat pożycia małżeńskiego Ewy i Piotra dziękując za otrzymane łaski, prosząc o Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
 • 11.30 + Rodziców Marcina w 12. rocznicę śm. i Marii Święckich, zm. Jadwigi, Haliny i Bogdana Święckich
 • 13.00 + Sabiny, Bolesława i Dariusza Przybylskich
 • 16.30 Dziękczynna za otrzymane łaski w 75. rocznicę urodzin Zofii, z prośbą o dalszą opiekę i Błogosławieństwo
 • 18.00 + Męża Janusza Gołębiewskiego w 2. rocznicę śm.