Rycerstwo Niepokalanej

 

 

CEL I ZAŁOŻENIA:
Ma ono cel apostolski - pogłębienie świadomego i odpowiedzialnego życia chrześcijańskiego,  nawrócenie i uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Założycielem Stowarzyszenia MI (Militia Immacultae) był Rajmund Kolbe - dziś znany jako św. Maksymilian. Wielka miłość do Niepokalanej, wyniesiona jeszcze z domu rodzinnego, a znajdująca swe oparcie w tradycji Zakonu, potęgowała w nim pragnienie zdobycia całego świata i wszystkich z osobna dla Niepokalanej. Myślał o jakimś stowarzyszeniu maryjnym, nastawionym na nawracanie grzeszników i dążącym do uświęcenia wszystkich chrześcijan. Pragnienie to urzeczywistnił 16 października 1917 r. w Rzymie, gdzie wraz ze współbraćmi założył stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej (MI).

FORMACJA:
Członkowie Rycerstwa uznają podstawowe znaczenie Słowa Bożego, nabożeństw liturgicznych, modlitwy, miłości do wszystkich i ofiary z samego siebie w celu współpracy z Chrystusem w dziele zbawienia świata. Formacja MI koncentruje się przede wszystkim na pogłębianiu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP oraz duchowości św. Maksymiliana.

SPOTKANIA:
W poniedziałki po Mszy św. o godzinie 18:00, na plebanii.