Sakrament Chrztu Świętego

 

 

FORMALNOŚCI:

  • odpis aktu arodzenia dziecka
  • zgoda ks. Proboszcza, jeśli dziecko ma być ochrzczone poza rodzimą parafią
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych sobota godz. 17.00.