Rodzina Godzinkowa

 

 

Nabożeństwo Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny powstało na wzór modlitw kapłańskich (brewiarza). Podobnie jak brewiarz, Godzinki składają się z 7 części: jutrzni, prymy, tercji, seksty, nony, nieszporów i komplety. Liczba 7 ma znaczenie starotestamentowe, bo już w Starym Testamencie był zwyczaj, że w Świątyni Jerozolimskiej siedmiokrotnie  w ciągu dnia oddawano Bogu chwałę, w myśl słów psalmisty: "Siedmiokroć na dzień wysławiam Ciebie" (Ps. 119,164) 

Czas i miejsce powstania oraz autorstwo Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP nie jest dokładnie znane. Przypuszcza się, że powstały one w XIV lub XV wieku. Zostały one zatwierdzone przez Papieża Sykstusa IV w 1476 r.

Obecnie śpiewany tekst Godzinek o NPNMP jest jednym z wielu znanych na przestrzeni stuleci i pochodzi prawdopodobnie z XVII w. Godzinki są wyrazem głębokiej czci dla Matki Bożej i wiary w Jej Niepokalane Poczęcie. Godzinki śpiewało wiele pokoleń Polaków w Ojczyźnie i na obczyźnie, gdy byli zsyłani na katorgę lub też emigrowali na inne kontynenty, czy do innych krajów.

Matkę Bożą słowami Godzinek wielbili zarówno królowie, książęta jak i prosty lud. Za przykładem monarchy śpiewała Godzinki również szlachta i rycerstwo polskie, w tym również na wyprawach wojennych. Rozbrzmiewały Godzinki również na polach, łąkach i między stawami. Śpiewał je cały naród.

W chwili obecnej śpiewane są Godzinki w każdej pieszej grupie pielgrzymkowej udającej się na Jasną Górę, promienistymi szlakami - ze wszystkich stron naszej Ojczyzny. 

W kościołach Diecezji Toruńskiej śpiewane są, i to tylko w niektórych kościołach, jedynie w niedzielę przed pierwszą Mszą św., czy też, jak u toruńskich Ojców Paulinów, po pierwszej Mszy św. odprawianej o godzinie 7:00.

Wyjątkiem jest Kościół p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego, gdzie śpiewa się je codziennie, od pierwszych lat powstania parafii, bo od 8 grudnia 1982 r., a więc od święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Założycielką wspólnoty parafialnej o nazwie "Rodzina Godzinkowa" była ś.p. Irena Bondarowicz, która była nazywana "Biskupem Kazachstanu", a to z tej przyczyny, że będąc wywieziona za Ural, na "bezludną wyspę" Kazachstanu i to wraz z niemowlęciem, po uprzednim zamordowaniu Jej męża w Katyniu, udzielała "sakramentu Chrztu św. z wody", przygotowywała dzieci do I Komunii św., prowadziła Nabożeństwa Majowe, Nabożeństwa Czerwcowe, Różańcowe, przygotowywała w ukryciu dorosłych do Sakramentu Małżeństwa, była przewodnikiem duchowym dla skazańców i represjonowanych Polaków, była pomocnikiem kapłana, który mogł odwiedzać Lud Boży niekiedy tylko jeden raz w roku, z uwagi na wielkość obszarów, a zwłaszcza na zakazy władzy sowieckiej. Jest rzeczą oczywistą, iż wszystkie te modlitwy i przygotowania odbywały się w zamkniętych, zasłoniętych przed niepowołanymi oczami pomieszczeniach i przy udziale zaufanych, wierzących osób, gdyż najmniejsza niedyskrecja spowodowałaby śmiertelne niebezpieczeństwo dla osób uczestniczących w nabożeństwach religijnych.

Ś.p. Irena Bondarowicz bez względu na burze, zawieje, śnieg i mróz przychodziła codziennie przewodniczyć śpiewom Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, a zważyć trzeba, iż urodziła się 3 marca 1909 r. W ostatnich latach Jej życia, a żyła 95 lat (zmarła 2.10.2004 r.), była przywożona samochodem do kościoła, gdyż poruszała się o kulach. Do ostatnich dni (zanim zawieziono Ją do szpitala, z którego już nie powróciła) - byla w pełni żywotna i Jej piękny głos rozbrzmiewał na co dzień w kaplicy, a w niedzielę w górnym kościele, przyciągając młodszych parafian do wspólnoty parafialnej - Rodziny Godzinkowej spiewającej Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

W chwili obecnej, wspolnota Rodziny Godzinkowej trwa nadal, rozwija się, przybywają nowe osoby. Modlimy się nie tylko poprzez śpiew Godzinek, które rozpoczynają się codziennie o godz. 6:15 w dolnej kaplicy kościoła przed Mszą św. odprawianą codziennie o 7:00, lecz również poprzez codziennie odmawianą Koronkę do Miłosierdzia Bożego, dziesiątkę Różańca św. i dziesiątkę Koronki do Miłosierdzia Bożego za zmarłych.

Modlimy się w następujących intencjach: za obecnego  Piotra  naszych  czasów,  papieża  Franciszka, za księży Biskupów, kapłanów, w tym zwłaszcza za naszego Pasterza Diecezji Toruńskiej Księdza Biskupa Ordynariusza Wiesława, bpa pomocniczego Józefa, bpa seniora Andrzeja oraz kapłanów naszej parafii, zakonnikow, siostry zakonne, a szczególnie za ss. Karmelitanki, których dom zakonny przylega do kościoła p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe. Modlimy się w intencji wszystkich osób konsekrowanych, w tym również za kleryków naszego Toruńskiego Seminarium Duchownego oraz za ss. Karmelitanki przygotowujące się do ślubów  wieczystych - o  dary  Ducha Św., o  siły  ciała i ducha do przyciągania ludzi do Boga. Modlimy się za nowe kapłańskie, misyjne, zakonne, męskie i żeńskie powołania, abu nigdy nie zabrakło tych, którzy głoszą Słowo Boże po wszystkich krańcach ziemi. Modlimy się za dusze zmarłych -  osób   konsekrowanych,  parafian,  członkow   rodzin,  pielgrzymów   do   sanktuariów  maryjnych i naszych dobroczyńców. Modlimy się w intencjach, ktore zostały powierzone -przez parafian - naszej wspólnocie Rodziny Godzinkowej, w tym zwłaszcza za dzieci i młodzież, osoby chore, cierpiące, w szpitalach, w domach opieki spolecznej, w swoich mieszkaniach; za osoby smutne, zrozpaczone, bezdomne; o pokój, zgodę i wzajemne zrozumienie w naszych rodzinach.

W szczególny sposób modlimy się za matki, które noszą pod swoim sercem dzieci, aby wszystkie one urodziły się ku chwale Boga Wszechmogącego i ku radości rodziców. W ostatnim okresie czasu urodziło się 14 dzieci, których matki prosiły nas o modlitwę w tej intencji, a które przyjęliśmy jako Dzieci Rodziny Godzinkowej.
 
Opracował: Henryk Ornas