Sakrament Małżeństwa

 

 

FORMALNOŚCI:

  • metryka chrztu obojga narzeczonych (wystawiona najdalej 3 miesiące wstecz)
  • zaświadczenie z USC (wystawione najdalej 3 miesiące wstecz, ponieważ zaśw. starsze tracą ważność)
  • licencja-zgoda ks. Proboszcza, jeśli kandydaci chcą przyjąć sakrament w innej, niż rodzima parafia
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu katechizacji przedmałżeńskiej
  • świadectwo ukończenia nauki religii w szkole średniej
Narzeczeni powinni zgłosić się do biura parafialnego ok. 3 miesięcy przed planowanym ślubem w celu spisania protokołu przedślubnego oraz ogłoszenia zapowiedzi.