Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

 


CHARYZMAT:

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

FORMACJA: 
Odbywa się w oparciu o siedmioletni plan formacyjny dla wszystkich KSM-ów w całej Polsce, realizowany w cotygodniowych programach formacyjnych, zjazdach członków, rekolekcjach i szkoleniach, uwzględniający podstawowe zapotrzebowania czasu i miejsca konkretnego KSM-u diecezjalnego i parafialnego.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE KOŚCIOŁA LOKALNEGO: 
Inicjatywy dla młodzieży z terenu diecezji toruńskiej: rekolekcje, szkolenia i zjazdy dla członków KSM-u, kolonie i obozy języków obcych, Szkoła Języków Obcych "eMKa", Kawiarenka Edukacyjna, Szkoła Lidera, Spotkania Obywatelskie, pomoc w organizacji corocznych diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży. W projekcie są: MKS "kaesemowicz" i kluby młodzieżowe. 19 maja 2006 r. KSM DT złożył wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o organizowanie bezpłatnej Szkoły Językowej dla 200 osób.

HISTORIA RUCHU W DIECEZJI:
Powołany został do istnienia dekretem ks. bp. Andrzeja Suskiego z dnia 12 sierpnia 1996 roku.
Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: struktury ogólnopolskie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

SPOTKANIA: 
W piątki o godzinie 19:00 (po Mszy św. o 18.00)