Akcja Katolicka

 

 

Akcja Katolicka to priorytetowe ugrupowanie, które ma w swoich rękach w zasadzie wszystkie sprawy parafii. W naszej parafii jest jedocześnie Radą Duszpasterską.

CHARYZMAT:
AK jest urzędem, to znaczy   szczególnym miejscem organizowania laikatu będącego w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła, którego terenem działalności jest parafia i diecezja. Członkowie AK we współpracy z hierarchią włączają się aktywnie w liczne dzieła ewangelizacyjne, a więc uczestniczą w budowaniu Kościoła Chrystusowego i realizują jego misję apostolską.

FORMACJA:
Uwzględnia rozwój całej osobowości chrześcijanina poprzez: modlitwę indywidualną i wspólnotową, lekturę Pisma św., Eucharystię, poznawanie i szerzenie społecznej nauki Kościoła i odczytywanie znaków czasu.Na zebraniach oddziałów parafialnych wykorzystujemy materiały formacyjne Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej (Uwielbić Jezusa w Liturgii, Naśladować Chrystusa, Ucząc się nadziei itp.). Od czterech lat w ramach formacji jest odprawiana nowenna Jubileuszowa w intencji Ojca św., która służy pogłębianiu nauki Jana Pawła II. Nowenna jest odprawiana raz w miesiącu (od października do czerwca), 7 albo 16 dnia miesiąca.

Ważnym elementem formacji są Wielkopostne Dni Skupienia, odbywające się w diecezjalnych okręgach (Toruń, Grudziądz, Brodnica), które pomagają odnaleźć drogę do życia w Duchu Chrystusa. Ważnym czynnikiem mobilizującym członków AK do modlitwy, refleksji nad sobą i jedności z Kościołem jest coroczna Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę.

Prelekcje i spotkania w parafialnych oddziałach i diecezji w ramach Dialogu Społecznego pomagają w nabywaniu teoretycznej mądrości, praktycznej umiejętności i w skutecznym działaniu przenikania duchem Ewangelii otaczającego nas świata.

Wyjścia na odpowiednie filmy i spektakle teatralne oraz podejmowane po nich dyskusje w oddziałach parafialnych rozwijają chrześcijańską osobowość. Wydawany przez AK biuletyn "Razem" zawiera materiały formacyjne oraz dokumentację. zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: AK żywo uczestniczy w życiu Kościoła lokalnego. Do jej zadań należy obsługa liturgiczna (czytania, modlitwa wiernych, procesja z darami i komentarze, modlitwa dziękczynna) również na szczeblu diecezjalnym oraz organizowanie Dnia Modlitwy Parafialnej, Dnia Modlitwy za Ojczyznę, Dnia Papieskiego, Wieczory modlitwy w poezji, Poranki w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz udział we wszystkich uroczystościach i świętach kościelnych, łącznie z reprezentacyjnym pocztem sztandarowym. Dużą frekwencją cieszą się też spotkania w ramach Dialogu Społecznego, na których są omawiane tematy społeczne, np. Unia Europejska - zagrożenie czy szansa, Społeczne przesłanie proroków Starego Testamentu itp. Jesteśmy również współorganizatorami festynów parafialnych oraz współredagujemy gazetki parafialne.

HISTORIA RUCHU W DIECEZJI:
14 września 1996 r. Biskup Toruński Andrzej Suski erygował publiczne stowarzyszenie wiernych pod nazwą Akcja Katolicka Diecezji Toruńskiej. Pierwszym asystentem kościelnym został ks. Marek Borzyszkowski, którego następcą był ks. Wiesław Łużyński, wykładowca WSD w Toruniu. Pierwszym prezesem Zarządu, mianowanym przez ks. bp. ordynariusza, został dr Jan Kostrzak, historyk z Torunia. Następnie pracami Zarządu kierował Tadeusz Solecki z Torunia. Od 27 listopada 1999 r. prezesem był Piotr Frank z Torunia, potem Wiesław Smereczyński z Działdowa, a od 22 listopada 2005 r. prezesem Zarządu jest Wacław Jankowski z Brodnicy. Po okresie mobilizacji organizacyjnej oddziały parafialne rozwinęły szeroką działalność na różnych polach. Z wrażliwości serca niesiono pomoc potrzebującym, zwłaszcza dzieciom w parafiach. Działalność przybierała różne formy, od zbiórek na paczki po tworzenie świetlic. Drugi nurt to kultywowanie i kreowanie obyczajowości chrześcijańskiej w życiu parafian.

PRZYNALAĘZNOŚĆ DO STRUKTUR PONADDIECEZJALNYCH:
Instytuty Diecezjalne są skupione w Krajowym Instytucie Akcji Katolickiej w Warszawie.

SPOTKANIA:
w II wtorek miesiąca o godzinie 19:00, na plebanii.

strona WWW: ak.org.pl