Chór Parafialny

 

 

Zespół powstał jesienią 1982 r. i działa nieprzerwanie do dziś pod patronatem proboszcza Parafii Św. Maksymiliana - ks. prałata Andrzeja Klempa. Zebranie założycielskie, na którym ustalono cele i zadania zespołu, odbyło się 5.09.1982 r. Organizatorem i jednocześnie pierwszym dyrygentem został ówczesny wikariusz parafii, ks. Zbigniew Markowski, obecny proboszcz w Nowym Mieście Lubawskim.

Początkowo był to skromny zespół śpiewaczy składający się głównie z członków innych chórów toruńskich, szybko jednak ukonstytuowała się obecna czterogłosowa struktura zespołu skupiająca śpiewaków z terenu parafii. W dniu Św. Cecylii - 22.11.1985 r. dokonano wyboru władz statutowych chóru: prezesem został mgr Bernard Czajkowski, zastępcą Małgorzata Dyduch. Stanowiska te pełnią do dnia dzisiejszego.

Na przełomie 1988/89 r. funkcję dyrygenta pełnił pan Henryk Klimczak. Po nim kierownictwo artystyczne chóru objął ponownie ks. Zbigniew Markowski i sprawował je do momentu powierzenia mu przez biskupa chełmińskiego funkcji proboszcza parafii Jastrzębie k/ Brodnicy, co nastąpiło w maju 1991 r. Do tego czasu chór postrzegany był jako zespół uświetniający uroczystości parafialne, co wynikało przede wszystkim z obowiązków i programu działania przyjętych na zebraniu założycielskim i konsekwentnie później realizowanych, niemniej chór koncertował w innych miastach Polski.

W 1988 r. z okazji nawiedzenia Torunia przez Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej chór  wystąpił z Toruńską Orkiestrą Kameralną w koncercie pieśni maryjnej. W 1989 r. chór parafii św. Maksymiliana odbył podróż z programem artystycznym do Lwowa. Do momentu nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce (marzec 1992 r.) zespół aktywnie uczestniczył w corocznych Przeglądach Chórów Kościelnych zyskując pochlebne recenzje i uznanie.

Od listopada 1991 r. funkcję dyrygenta i kierownika artystycznego objął dr Czesław Grajewski. Od tego momentu wyraźnie zaznaczyły się dwie tendencje w działalności zespołu: pierwsza – dynamiczne wyjście z programem poza granice parafii i miasta, oraz druga – całkowita przebudowa repertuaru z mocnym akcentem na utwory koncertowe. Zarysowana pierwsza tendencja ujawniła się już wkrótce począwszy od koncertu jubileuszowego X-lecia działalności zespołu w 1992 r., udział w Przeglądach Zespołów Chóralnych Diecezji Włocławskiej, udział w mszach św. transmitowanych przez Polskie Radio i Radio Maryja, inauguracji Roku Kulturalnego 1993 w Toruniu, uroczystościach związanych z Międzynarodowym Rokiem Kolbiańskim 1994, udział w Turnieju o Puchar Wojewody Toruńskiego w 1995 r. (I nagroda w kategorii chórów dorosłych).

Druga z tendencji została w podstawowej części zrealizowana do końca 1997 roku, niemniej, nieustannemu poszerzaniu repertuaru przyświeca cel dostosowania go do wymogów liturgii uniwersalnej przez włączenie utworów w języku łacińskim (a także nowożytnych językach Europy).

W końcu 1994 r. uprawniona część członków, mając na uwadze m.in. wsparcie techniczne, materialne i pomoc prawną dla chóru parafii Św. Maksymiliana w Toruniu, zawiązała Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej. Stowarzyszenie to ma osobowość prawną, statut i zostało zarejestrowane w sądzie. W ramach statutowej działalności wydawniczej ma na swoim koncie wydane dwie pozycje naukowe w r. 2002 i 2004 i jedno opracowanie historyczne w 2007 r.

W październiku 1996 r. na zaproszenie Ministerstw Kultury Ukrainy i Polski chór nasz jako jedyny zespół amatorski z Polski uczestniczył w programie I Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. W tym samym miesiącu zostały zorganizowane obchody w kościele św. Maksymiliana z okazji 30. rocznicy tragicznej śmierci w Tatrach ks. I. O. Mańskiego, znanego kompozytora i profesora muzyki w Szkole Organistowskiej O.O. Salezjanów w Przemyślu.

W listopadzie 1996 roku w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kaszczorku zespół dokonał nagrania fonograficznego kolęd. Od czerwca 1997 do stycznia 1998 r. funkcję dyrygenta pełnił mgr Janusz Galewski. Pod jego kierunkiem zespół przygotował uroczystości XV-lecia działalności (listopad 1997). Z powodów rodzinnych kilka miesięcy później złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Po nim kierownictwo chórem przejął członek zespołu, Marian Grocholewski i pełnił ją do marca 2005 roku. W tym okresie, w 1999 r. chór dwukrotnie wyjeżdżał poza granice kraju. Pierwszy wyjazd odbył się w lutym, na zaproszenie Polaków zamieszkałych na terenie Litwy. Drugi wyjazd - najdłuższy w historii - to podróż z programem artystycznym wokół Skandynawii (Szwecja, Norwegia, Finlandia - aż poza koło podbiegunowe, Rosja, Estonia, Łotwa i Litwa). W czasie tej podróży, w zastępstwie dyrygenta występami chóru kierował Cz. Grajewski. W czerwcu tegoż roku zespół aktywnie włączył  się wspólnie z innymi chórami diecezji do oprawy muzycznej historycznej uroczystości pobytu Jana Pawła II w Toruniu (7.06.1999). W 1998 i 1999 r. chór uczestniczył w Festiwalu Chórów Diecezji Toruńskiej zajmując I  miejsce za wykonanie utworu o Św. Michale Archaniele.

W październiku 2000 r. PSMS nawiązało stałą współpracę z katolickim chórem w Leiden. W ramach tej współpracy nasz chór gościł w tym mieście w maju 2001 r. Wielką radością dla członków naszego zespołu śpiewaczego był wyjazd w Roku Jubileuszowym do Rzymu i Watykanu, Monte Cassino, Asyżu, Padwy, Wenecji. W czasie tej podróży wraz z chórem z Filadelfii zespół wykonał krótki koncert dla Ojca Św.

6 listopada 2004 pod auspicjami Biskupa Toruńskiego i Prezydenta Miasta oraz przy wydatnej pomocy PSMS zorganizowany został I Festiwal Chóralny Ars Liturgica w którego przygotowaniu i sprawnym przeprowadzeniu miał swój udział Chór Parafii Św. Maksymiliana w Toruniu. II Konkurs odbył się 28 października 2006 roku.

Od kwietnia 2005 roku ks. A. Klemp ponownie powierzył stanowisko dyrygenta w ręce dra hab. Czesława Grajewskiego obecnie profesora Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na początku czerwca 2007 roku zespół koncertował w Leiden (Holandia) w ramach corocznej wymiany partnerskiej między miastami.

Obecnie chór liczy około 25 osób, przez zespół przewinęło się jednak dużo więcej osób, z których część, niestety, już nie żyje. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że wszystkie osoby, które niegdyś były członkami chóru św. Maksymiliana w Toruniu i z różnych powodów już nimi nie są, stanowiłyby drugi, wcale niemały zespół śpiewaczy.

Głównym zadaniem chóru jest prezentacja muzyki, głównie liturgicznej różnych stylów i epok. W repertuarze chóru znajdują się utwory od renesansu do współczesności. Zespół wykonuje głównie  muzykę a cappella, ale również z towarzyszeniem organów oraz orkiestr symfonicznej i dętej. Repertuar  obejmuje utwory kompozytorów polskich i obcych. Znajduje się w nim szereg kompozycji liturgicznych, pasja, kantaty, a także utwory świeckie.

W historii zespołu były również inscenizacje jasełek bożonarodzeniowych oraz sztuk dramatycznych. 25-letnia działalność naszego zespołu, spisana dotąd w siedmiu tomach kroniki z dołączoną dokumentacją prasową, dźwiękową, filmową i fotograficzną stała się przedmiotem pracy magisterskiej napisanej w 2005 r. w Instytucie Edukacji Muzycznej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego (obecnie Uniwersytet Bydgoski).

W dniu jubileuszu XXV-lecia działalności (24 listopada 2007 roku), Biskup Toruński, JE Ks. Bp Andrzej Suski odznaczył Chór Parafii św. Maksymiliana medalem "Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej". Specjalnie dla naszego zespołu powstały utwory muzyczne napisane przez znanych kompozytorów, m.in. Pawła Łukaszewskiego i Józefa Świdra. Archiwum zespołu obejmuje ponadto dziesiątki pamiątek: folderów, plakatów, dyplomów, pucharów i in., świadczących o bogatej historii i niemałych dokonaniach chóru. Chór dysponuje własną salą ćwiczeń znajdującą się w kompleksie pomieszczeń parafialnych.

SPOTKANIA:
w poniedziałki o godz. 18.30.