Kościół Domowy

 

 

Kościół Domowy to inaczej Oaza Rodzin

CHARYZMAT:
Kościół domowyt łączy charyzmaty Ruchu Światło-Życie i Equipes Notre Dame. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.

FORMACJA: 
Podstawowa, na którą składają się: przeżycie tematów formacyjnych według podręczników I i II roku pracy; 15-dniowe oazy rekolekcyjne I, II i III stopnia; 4-dniowe oazy rekolekcyjne animatorów rodzin I i II stopnia 

Permanentna: ciągłe pogłębianie formacji podstawowej; realizacja na comiesięcznych spotkaniach kręgów tematów proponowanych przez Centralną Diakonię DK lub wg własnego wyboru; udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych DK; Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe uczestnictwo w oazie rekolekcyjnej diakonii (ORD); udział w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych.

Zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego: posługa liturgiczna w parafiach, zaangażowanie w dzieła charytatywne, prowadzenie poradnictwa  rodzinnego,  działalność  w  mediach  katolickich,  udział  w  Radach  Parafialnych i inne.

Historia ruchu w diecezji: w 1978 r. pierwsze trzy pary małżeńskie wzięły udział w letnich rekolekcjach oazowych. Dało to początek tworzeniu kręgów Domowego Kościoła, a później tworzeniu struktur na poziomie parafii i rejonów diecezji.

Przynależność do struktur ponaddiecezjalnych: tzw. filia pelplińska Domowego Kościoła - struktura obejmująca diecezje: gnieźnieńską, gdańską, bydgoską, elbląską, warmińską, toruńską i pelplińską.

SPOTKANIA:
Raz w miesiącu, wg ustalonego harmonogramu, w jednym z 3 kręgów oraz w I czwartek miesiąca Oaza Rodzin spotyka się w kościele na adoracji Najświętszego Sakramentu, której uwieńczeniem jest Msza św. o Najwyższym Kapłanie Jezusie Chrystusie, podczas której modli się o powołania kapłańskie i zakonne.