Ministranci i lektorzy

 

 

Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, aby służyć Panu Bogu przy ołtarzu.
Spotkania ministrantów odbywają się w soboty o godz. 11:00.