Nowe małżeństwa w Domowym Kościele

Piąty krąg Domowego Kościoła w naszej parafii. 

 

data: 2019-05-19
Piąty krąg Domowego Kościoła w naszej parafii.
Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Skupia małżeństwa sakramentalne, które przez całoroczną formacje odbywającą się m.in. w trakcie comiesięcznych spotkań w tzw. kręgu (grupie od 4-6 małżeństw) oraz w czasie corocznych rekolekcji, zbliżają się do Boga i siebie nawzajem. Małżeństwa, które wyraziły pragnienie by wstąpić do D.K. spotykają się przez okres 2 lat, odbywając tzw. "pilotaż". Czas ten podzielony jest na dwa etapy: pierwszy to ewangelizacja zakończona świadomym przyjęciem, przez każdego z małżonków Chrystusa, jako swojego Pana i Zbawiciela. Odbywa się to w sposób uroczysty podczas Eucharystii. Drugi etap to wprowadzanie małżonków w zasady i sposób formacji w D.K., a jego finalizacją jest wstąpienie małżonków do Wspólnoty.
W niedzielę 19 maja w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe na toruńskiej Skarpie, w czasie Mszy Świętej parafialnej o godzinie 11.30, sześć małżeństw, które zakończyły etap "pilotażu" wyraziło pragnienie włączenia się do Domowego Kościoła i formowania się według jego zasad. Odbyło się to w sposób uroczysty: małżonkowie stojąc u stóp Ołtarza osobiście wyrażali swoją wolę pójścia tą drogą. Następnie na znak tej decyzji przyjęli z rąk ks. Proboszcza zapaloną świecę – symbol Chrystusa, który jest Światłem i Życiem.
Po Eucharystii odbyła się agapa, na której przy ciastku i kawie, radowaliśmy się z dołączenia do naszej wspólnoty sióstr i braci z nowego (piątego w parafii) kręgu. Gośćmi uroczystości była Para Rejonowa rejonu Rubinkowo – Justyna i Krzysztof.
Domowy Kościół jest wspólnotą, która pomaga małżeństwom czerpać z mocy sakramentu małżeństwa, żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Dziękujemy Panu Bogu za kolejne rodziny, które pójdą tą drogą.
 
Magda i Janusz
GALERIA ZDJĘĆ