Remont Sali Widowiskowej

Remont Sali Widowiskowej - jednego z pomieszczeń w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu 

 

data: 2024-01-16
Remont Sali Widowiskowej - jednego z pomieszczeń w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu
Dzięki otrzymanej dotacji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów został
wykonany remont w zakresie:
  1. Nagłośnienia: zainstalowano profesjonalny system nagłośnienia, który zapewnia równomierne rozmieszczenie dźwięku w całej sali. Dzięki temu wszyscy uczestnicy mogą słyszeć i zrozumieć mówców, bez względu na swoje położenie.
  2. Multimediów: zainstalowano odpowiednie urządzenia multimedialne, takie jak: projektor, ekran, systemy odtwarzania dźwięku i mikrofony. Umożliwia to prezentację, projekcję filmów, wykorzystanie multimediów podczas różnych działań i spotkań.
  3. Akustyki: wykorzystano odpowiednie materiały spełniające wymogi wyciszenia i wygłuszenia sali. Z środków własnych parafii wykonano również wentylację sali, zamontowano nową instalację grzewczą oraz nowe oświetlenie, a także odświeżono i wymalowano pomieszczenie.
Dzięki inwestycjom sala stała się wizualnie atrakcyjna i funkcjonalnie bardziej przystosowana do prowadzenia różnorodnych zajęć i spotkań, które umożliwiają rozwój fizyczny, intelektualny i duchowy różnych grup dziecięcych, młodzieżowych, dorosłych, seniorów oraz niepełnosprawnych.
GALERIA ZDJĘĆ